Businessplan

In het businessplan van Stichting BIZ Hartje Gorkum zijn de volgende activiteiten opgenomen:

  • 3 grote evenementen per jaar
  • 3 kleinere evenementen per jaar
  • Loyaltyprogramma
  • Promotie
  • Centrum verfraaien
  • Samenwerking tussen de ondernemers bevorderen

Deze activiteiten zijn nog niet tot in detail uitgewerkt teneinde de ondernemers, vertegenwoordigd via een Activiteiten Commissie, de gelegenheid te bieden hierover mee te beslissen.

Grote Evenementen

Het centrum van Gorinchem heeft de potentie om meer bezoekers te trekken dan nu het geval is. Het historische karakter van de binnenstad, de ongedwongen en gezellige sfeer, de variatie aan winkels en horeca en de prettige kleinschaligheid maken van Gorinchem een ‘pareltje’ dat nog wat opgepoetst moet worden. Als er echt iets te beleven valt, zullen mensen sneller naar Gorinchem komen. Drie grote evenementen per jaar maken dat het centrum van Gorinchem ook voor de regio een interessante bestemming wordt, waar ook herhalingsbezoeken uit voortkomen. Binnen de BIZ zal een evenementencommissie worden opgericht.

Kleine Evenementen

We willen ook ondersteuning bieden aan drie kleinere evenementen, die door derden worden voorgesteld. Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie. Het BIZ-fonds zal deze drie evenementen financieel ondersteunen.

Loyaltyprogramma

De komende tijd gaan we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het introduceren van een loyaltyprogramma om vaste klanten te belonen. We denken aan een loyaltycard met een spaarsysteem, te besteden in het centrum van Gorinchem. Vaste klanten krijgen exclusieve uitnodigingen voor extra evenementen, zoals een jaarlijkse loyaltylunch.

Promotie

In Gorinchem zijn al diverse initiatieven gestart ter promotie van de stad. Stichting BIZ Hartje Gorkum wil aanhaken op de promotie-activiteiten die zinvol zijn voor het centrum. De BIZ-bijdrage wordt zo niet besteed aan algemene Gorinchem-promotie, maar specifiek voor het winkelcentrum.

Centrum Verfraaien

We willen extra investeringen doen die de aanblik van het centrum verbeteren, bovenop de standaarddiensten van de gemeente. We denken aan het onderhouden van de sfeerverlichting in de winkelstraten en het plaatsen van aanvullende bloembakken en andere accessoires. In elke betrokken straat worden de winkeliers betrokken bij het verfraaien van hun straat.

Kosten

De organisatie en het beheer van een BIZ brengen kosten met zich mee. We proberen die zo laag mogelijk te houden. Er zijn een paar wettelijke regels waar we aan moeten voldoen: een duidelijke administratie, controle van de uitgaven en een jaarrekening. Ook voor de secretariële ondersteuning van het bestuur moet een budget worden gereserveerd.

Compensatiefonds

Net als in andere steden staan er in Gorinchem een aantal panden leeg. Volgens de BIZ-wet moeten eigenaren van leegstaande panden ook een BIZ-bijdrage voldoen voor de gebruikers. Omdat het pand leeg is, staan daar geen huurinkomsten tegenover. Voor deze eigenaren wordt een compensatiefonds opgericht.

Begroting

Bekijk hier de begroting van BIZ-Hartjegorkum voor het jaar 2018.