FAQ

Hoe werkt een BIZ?

Een groep ondernemers neemt het initiatief om bovenop de diensten die de gemeente al biedt samen extra investeringen te doen in een winkelgebied of bedrijvenpark. De ondernemers maken een businessplan en een begroting. De betrokken ondernemers (eigenaren en/of huurders) in het gebied mogen besluiten of het plan kan doorgaan.

Wat levert een BIZ op voor de ondernemers?

Een BIZ levert meer bezoekers en meer omzet op voor de bedrijven in het BIZ-gebied. Door interessante evenementen, speciale acties en een mooie aankleding en verzorging van het winkelgebied wordt het voor consumenten aantrekkelijk om te gaan winkelen en gezellig tijd door te brengen in de horeca.

Wanneer kan een BIZ doorgaan?

Alle OZB-plichtige ondernemers in het BIZ-gebied mogen meebeslissen over het plan. De gemeente organiseert een draagvlakmeting. Een BIZ-plan kan worden uitgevoerd als meer dan de helft van de stemformulieren terugkomt en meer dan twee derde van de stemformulieren een stem voor het BIZ-plan heeft.

Wie betaalt voor de BIZ?

Als er genoeg draagvlak voor het businessplan is, betalen alle OZB-plichtige ondernemers mee aan het plan.

Hoe wordt de BIZ-bijdrage vastgesteld?

Stichting BIZ Hartje Gorkum en de gemeente spreken met elkaar een heffing af. De hoogte van het tarief is afhankelijk van het businessplan en de begroting. Het tarief kan hetzelfde bedrag zijn voor iedereen of verschillen per vastgoedcategorie (locatie, bestemming etc.). Sommige categorieën kunnen eventueel in aanmerking komen voor uitsluiting. Op dit moment gaan we uit van één tarief voor alle ondernemers.

Hoe wordt de BIZ-bijdrage geheven?

De BIZ-bijdrage wordt geheven als gemeentelijke belasting bovenop de OZB. De gemeente int het geld en draagt het totale bedrag in de vorm van een subsidie over aan Stichting BIZ Hartje Gorkum.

Zit je als ondernemer definitief vast aan een BIZ?

Nee, een BIZ-plan geldt voor maximaal 5 jaar. Daarna moet er weer een nieuw vijfjarenplan worden opgesteld en een draagvlakmeting worden georganiseerd. Het is ook mogelijk om een BIZ-verordening in te trekken. Als minstens 20% van de BIZ af wil, kan de gemeente alle ondernemers zich hierover schriftelijk laten uitspreken. Als blijkt dat minstens 50% de BIZ wil afschaffen, kan de gemeente de verordening intrekken. Hier zitten wel restricties aan vast: het verzoek wordt bijvoorbeeld niet ingewilligd binnen een jaar nadat de verordening is ingegaan.

Is de BIZ niet eigenlijk een bezuiniging van de gemeente?

Nee, hier is de Wet BIZ heel duidelijk over. Een BIZ-plan is bedoeld voor nieuwe activiteiten. In winkelgebieden gaat het vooral om evenementen, extra investeringen in aankleding van het winkelgebied, beveiliging en diensten voor winkelend publiek. Voordat een BIZ-plan wordt opgesteld, moet de gemeente schriftelijk vastleggen wat het reguliere serviceniveau is dat de gemeente biedt. De wet schrijft voor dat dit in een Service Level Agreement (SLA) moet worden vastgelegd.

Welk gebied doet mee aan de BIZ?

Via deze kaart kan je zien welk gebied meedoet met de BIZ.

Wie doen er mee aan Stichting BIZ Hartje Gorkum?

De deelnemende ondernemers zijn nog niet bekend. Momenteel proberen we zo veel mogelijk ondernemers uit het centrum van Gorinchem over te halen om mee te doen.