Procedure

De oprichting van een BIZ is een langdurig proces dat ongeveer een jaar in beslag neemt. De volgende stappen worden doorlopen.

Plan opstellen

Een BIZ oprichten begint met het opstellen van een businessplan. De maximale looptijd van een plan is 5 jaar en bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

 • Gebied (aangegeven op een kaart)
 • Beleidsdoelen
 • Activiteiten
 • Begroting
 • BIZ-bijdrage
 • BIZ-periode (1-5 jaar)
 • Definitie van bijdrageplichtigen
 • Wijze van heffing (vast bedrag of WOZ-gerelateerd).

Enthousiasme

Voordat de BIZ daadwerkelijk van start gaat, wordt het draagvlak onder de ondernemers gepeild. Pas als er genoeg ondernemers vóór de uitvoering van het plan zijn, wordt de BIZ doorgezet. Het is daarom van essentieel belang om alle ondernemers in het gebied goed te informeren over de plannen én ze hiervoor enthousiast te maken.

BIZ wordt opgericht

De BIZ-stichting wordt officieel opgericht bij de notaris en de Kamer van Koophandel. Er worden statuten opgesteld die aan de wettelijke regels voldoen. Daarna wordt er een bankrekening geopend op naam van Stichting BIZ Hartje Gorkum.

Overeenkomst met de gemeente

Na de oprichting sluiten de BIZ en de gemeente een uitvoeringsovereenkomst met elkaar.  Hierin leggen ze de wederzijdse verplichtingen vast. Naast de onderdelen in het businessplan bevat deze overeenkomst:

 • Definitie en lijst van bijdrageplichtigen
 • Wijze van financiële verantwoording door BIZ
 • Service Level Agreement met gemeentelijke diensten
 • Vastlegging op de uitvoering door de BIZ-organisatie.

Draagvlakmeting

De gemeente meet of er genoeg draagvlak is voor het plan. Alle ondernemers in de Gorinchemse binnenstad in de BIZ-zone die als OZB-plichtige eigenaar of gebruiker staan ingeschreven, krijgen een stemformulier toegestuurd. Hiermee kunnen ze hun goed- of afkeuring voor het plan uitspreken. De gemeente zorgt er ook voor dat zij over voldoende informatie beschikken. De voorwaarden voor voldoende draagvlak:

 • Meer dan 50% moet een stem uitbrengen.
 • Van alle stemmers moet 66,7% vóór het plan zijn.
 • Als de eigenaren en de gebruikers apart van elkaar stemmen, moet van elke groep minstens 50% hun stem uitbrengen en ook 50% moet vóór de BIZ stemmen.
 • De totale WOZ-waarde van de voorstemmers moet hoger zijn dan die van de tegenstemmers.

Bekijk hier het document Reglement stemprocedure draagvlakmeting.

BIZ gaat van start

Als er voldoende draagvlak is, stelt de gemeente de heffing in voor alle niet-woningen in het gebied. Alle ondernemers in het gebied moeten verplicht bijdragen aan de BIZ. Het gaat om een jaarlijkse heffing. De gemeente keert daarna de subsidie uit.

Bij voldoende draagvlak kan de BIZ opnieuw met 5 jaar verlengd worden. Het hele traject moet dan opnieuw worden doorlopen, vanaf het opstellen van een businessplan.

Stichting BIZ Hartje Gorkum is opgericht in februari 2017. Naar verwachting is de uitslag van de draagvlakmeting bekend in september. Is de uitslag positief, dan kan de BIZ daadwerkelijk van start vanaf januari 2018.

Bekijk hier het document BIZ-verordering.